Kết quả tìm kiếm từ khóa: 12000btu

Daikin 12000btu 1c.t/ FTNE35MV1V9/ R410
Daikin 12000btu 1c.t/ FTNE35MV1V9/ R410

9.800.000đ 9.500.000đ

Panasonic N12SKH 12000BTU 1 chiều - thường
Panasonic N12SKH 12000BTU 1 chiều - thường

9.700.000đ 9.400.000đ

Panasonic PU12TKH 12000BTU 1 chiều - inverter
Panasonic PU12TKH 12000BTU 1 chiều - inverter

11.900.000đ 10.900.000đ

Panasonic U12TKH 12000BTU/ 1 chiều - cao cấp
Panasonic U12TKH 12000BTU/ 1 chiều - cao cấp

12.950.000đ 12.550.000đ

Panasonic YZ12SKH 12000BTU 2 chiều - thường
Panasonic YZ12SKH 12000BTU 2 chiều - thường

13.990.000đ 13.100.000đ

Panasonic Z12TKH 12000BTU 2 chiều - cao cấp
Panasonic Z12TKH 12000BTU 2 chiều - cao cấp

16.550.000đ 15.850.000đ

DAIKIN - NE35 12000BTU 1 chiều - thường
DAIKIN - NE35 12000BTU 1 chiều - thường

9.900.000đ 9.400.000đ

DAIKIN - KQ35 12000BTU 1 chiều - inverter
DAIKIN - KQ35 12000BTU 1 chiều - inverter

11.250.000đ 10.750.000đ

DAIKIN - KS35 12000BTU 1 chiều - cao cấp
DAIKIN - KS35 12000BTU 1 chiều - cao cấp

13.800.000đ 13.000.000đ

DAIKIN - XM35 12000BTU 2 chiều - inverter
DAIKIN - XM35 12000BTU 2 chiều - inverter

12.990.000đ 12.250.000đ

DAIKIN - XS35 12000BTU 2 chiều - cao cấp
DAIKIN - XS35 12000BTU 2 chiều - cao cấp

15.150.000đ 14.850.000đ

LG - V13ENS 12000BTU 1 chiều - inverter
LG - V13ENS 12000BTU 1 chiều - inverter

8.500.000đ 8.100.000đ

Tất cả có 12 kết quả.

zalo
0974823678