Kết quả tìm kiếm từ khóa: 2 chiều

Panasonic YZ9SKH 9000BTU 2 chiều - thường
Panasonic YZ9SKH 9000BTU 2 chiều - thường

11.100.000đ 10.700.000đ

Panasonic YZ12SKH 12000BTU 2 chiều - thường
Panasonic YZ12SKH 12000BTU 2 chiều - thường

13.990.000đ 13.100.000đ

Panasonic YZ18SKH 18000BTU 2 chiều - thường
Panasonic YZ18SKH 18000BTU 2 chiều - thường

19.990.000đ 19.350.000đ

Panasonic Z9TKH 9000BTU 2 chiều - cao cấp
Panasonic Z9TKH 9000BTU 2 chiều - cao cấp

13.990.000đ 13.500.000đ

Panasonic Z12TKH 12000BTU 2 chiều - cao cấp
Panasonic Z12TKH 12000BTU 2 chiều - cao cấp

16.550.000đ 15.850.000đ

Panasonic Z18TKH 18000BTU 2 chiều - cao cấp
Panasonic Z18TKH 18000BTU 2 chiều - cao cấp

23.900.000đ 23.000.000đ

DAIKIN - XM25 9000BTU 2 chiều - inverter
DAIKIN - XM25 9000BTU 2 chiều - inverter

10.550.000đ 10.050.000đ

DAIKIN - XM35 12000BTU 2 chiều - inverter
DAIKIN - XM35 12000BTU 2 chiều - inverter

12.990.000đ 12.250.000đ

DAIKIN - XM50 18000BTU 2 chiều - inverter
DAIKIN - XM50 18000BTU 2 chiều - inverter

18.800.000đ 18.200.000đ

XS25 9000BTU 2 chiều - cao cấp
XS25 9000BTU 2 chiều - cao cấp

12.990.000đ 12.650.000đ

DAIKIN - XS35 12000BTU 2 chiều - cao cấp
DAIKIN - XS35 12000BTU 2 chiều - cao cấp

15.150.000đ 14.850.000đ

LG - B10END 9000BTU 2 chiều - inverter
LG - B10END 9000BTU 2 chiều - inverter

10.900.000đ 9.900.000đ

Tất cả có 12 kết quả.

zalo
0974823678