Kết quả tìm kiếm từ khóa: 1 chiều

Panasonic- N9SKH 9000BTU 1 chiều - thường
Panasonic- N9SKH 9000BTU 1 chiều - thường

7.700.000đ 7.400.000đ

Panasonic N12SKH 12000BTU 1 chiều - thường
Panasonic N12SKH 12000BTU 1 chiều - thường

9.700.000đ 9.400.000đ

Panasonic N18SKH 18000BTU 1 chiều - thường
Panasonic N18SKH 18000BTU 1 chiều - thường

14.950.000đ 14.450.000đ

Panasonic PU9TKH 9000BTU 1 chiều - thường
Panasonic PU9TKH 9000BTU 1 chiều - thường

9.500.000đ 9.000.000đ

Panasonic PU12TKH 12000BTU 1 chiều - inverter
Panasonic PU12TKH 12000BTU 1 chiều - inverter

11.900.000đ 10.900.000đ

Panasonic U9TKH 9000BTU 1 chiều - cao cấp
Panasonic U9TKH 9000BTU 1 chiều - cao cấp

10.900.000đ 10.400.000đ

Panasonic U12TKH 12000BTU/ 1 chiều - cao cấp
Panasonic U12TKH 12000BTU/ 1 chiều - cao cấp

12.950.000đ 12.550.000đ

Panasonic U24TKH 24000BTU 1 chiều - cao cấp
Panasonic U24TKH 24000BTU 1 chiều - cao cấp

25.950.000đ 25.550.000đ

DAIKIN - NE25 9000BTU 1 chiều - thường
DAIKIN - NE25 9000BTU 1 chiều - thường

7.900.000đ 7.300.000đ

DAIKIN - NE35 12000BTU 1 chiều - thường
DAIKIN - NE35 12000BTU 1 chiều - thường

9.900.000đ 9.400.000đ

DAIKIN - NE50 18000BTU 1 chiều - thường
DAIKIN - NE50 18000BTU 1 chiều - thường

14.900.000đ 14.400.000đ

DAIKIN - NE60 24000BTU 1 chiều - thường
DAIKIN - NE60 24000BTU 1 chiều - thường

20.900.000đ 20.000.000đ

Tất cả có 12 kết quả.

zalo
0974823678